Note legale

Denegare de responsabilitate

Centrul de Informare EUROPE DIRECT Arad întreţine acest site pentru a facilita accesul publicului larg la informaţii legate de activităţile sale şi de politicile şi activităţile Uniunii Europene. Scopul nostru este să prezentăm la timp informaţii actualizate. În cazul în care ni se aduc la cunoştinţă unele erori, vom încerca să le corectăm. Cu toate acestea, nu ne asumăm nici un fel de răspundere cu privire la informaţiile prezentate pe acest site.

Aceste informaţii:

  • au doar un caracter general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanţe specifice ale nici unei persoane sau entităţi;
  • nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate;
  • uneori sunt legate de site-uri externe asupra cărora serviciile noastre nu exercită nici un control şi pentru care nu ne asumăm nici o responsabilitate;
  • nu constituie o consiliere profesională sau juridică (dacă aveţi nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, consultaţi întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare).

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că nu se poate garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Numai legislaţia Uniunii Europene publicată pe suport de hârtie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.

Scopul nostru este reducerea la minim a consecinţelor negative cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informaţii de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fişiere sau formate care pot prezenta erori; prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu sunt întrerupte sau afectate de asemenea probleme. Centrul de informare EUROPE DIRECT Arad nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la astfel de probleme întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricărui link către site-uri externe.

Tratamentul rezervat e-mail-urilor dumneavoastră

Acest site este prevăzut cu un buton de "Contact" care activează software-ul pentru e-mail şi vă invită să trimiteţi comentariile dvs. către o căsuţă poştală electronică funcţională specifică.

Atunci când trimiteţi un astfel de mesaj, datele dvs. personale sunt colectate numai în măsura necesară pentru furnizarea unui răspuns. Dacă echipa care administrează căsuţa poştală nu poate răspunde la întrebarea dvs., atunci e-mail-ul trimis de dvs. este direcţionat către un alt serviciu. Veţi fi înştiinţat, prin e-mail, cu privire la serviciul către care a fost direcţionată întrebarea dvs.

Dacă aveţi întrebări privind prelucrarea e-mail-ului şi datelor dvs. personale legate de acesta, nu ezitaţi să le includeţi în mesajul dvs.