Europe Direct Arad

Informaţii generale

Începând din 2008, cetăţenii români au posibilitatea de a-şi adresa întrebările privind Uniunea Europeană unor centre de informare specializate, finanţate de Comisia Europeană şi parte a Reţelei de Centre EUROPE DIRECT , existente în toate statele membre UE.

Scopul centrelor EUROPE DIRECT este diseminarea de informaţii despre politicile şi programele Uniunii Europene, în regiunile în care îşi desfăşoară activitatea. Sub responsabilitatea structurii gazdă, centrele oferă un serviciu local care:

  • permite cetăţenilor să obţină informaţii, consultanţă, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind legislaţia, politicile, programele şi oportunităţile de finanţare ale Uniunii;
  • le oferă acestora oportunitatea de a comunica instituţiilor UE reacţiile lor sub forma unor întrebări, opinii şi sugestii;
  • permite Comisiei să îmbunătăţească transmiterea de informaţii exacte şi adaptate necesităţilor locale

Spre deosebire de alte centre de informare administrate de Comisie, care vizează un anumit grup ţintă (oameni de afaceri, cercuri ştiinţifice, etc.), Reţeaua EUROPE DIRECT se adresează, fără discriminare, tuturor cetatenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.

Reţeaua românească cuprinde 27 de centre de informare în întreaga ţară, ale căror structuri gazdă au fost selectate în urma unui apel pentru propuneri de proiecte desfăşurat în 2007.

Arad

Centrul EUROPE DIRECT Arad işi propune să asigure interfaţa publică în relaţia cu cetăţenii – atăt din zonele rurale, cât şi urbane- astfel încât, aceştia să aibă acces facil la informaţiile privind toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene.

Activităţile pe care Centrul EUROPE DIRECT Arad le desfăşoară îşi propun să fie un răspuns la nevoile de informaţie şi comunicare europeană ale publicului la nivel local.

Principalele obiective ale Centrului EUROPE DIRECT Arad sunt: diseminarea de informaţii despre politicile şi programele Uniunii Europene, accesul cetăţenilor la informaţii, consultanţă, asistentă şi răspunsuri la întrebari privind legislaţia, politicile, programele şi oportunităţile de finanţare ale Uniunii Europene.

Centrul EUROPE DIRECT Arad oferă cetăţenilor oportunitatea de a comunica instiţutiilor UE reacţiile lor sub forma unor întrebări, opinii şi sugestii, astfel Comisia Europeană va avea posibilitatea de a îmbunătăţii transmiterea de informaţii exacte şi adaptate necesităţilor locale. Centrul EUROPE DIRECT Arad se adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.